Demultiplexery

Demultiplexer

Demultiplexer je elektronická součástka, pracující na principu přepínače. Podle řídících signálů je přiváděn na výstupy vstupní signál.

Popis:

Demultiplexer má jeden informační vstup D, který je podle kombinace adresových vstupů  A převáděn na jeden ze signálových výstupů. Pro vzorkování signálu se dá použít i strobovací vstup. Počet adresovatelných výstupů Y odpovídá hodnotě 2n adresových vstupů a případně ještě vstupy blokovací (G). Demultiplexer je podobný binárnímu dekodéru, jen u demultiplexeru je nosičem informace vstup D.

Lze jej zařadit mezi kombinační logické obvody. Slouží pro dekódování binární informace, která je přivedena k jeho vstupům. Svou funkcí kódování tak předčí dekodéry, které dokáží pouze danou informaci rozkódovat, ale ne naopak.Pracují také s kódem BCD. Jsou schopny informaci, která obsahuje 16 kombinací, zakódovat do podoby čtyřbitové a na druhé straně cesty ji zpět rozkódovat do podoby 1 z 16.

Další užití demultiplexerů je v jejich uplatnění coby adresových spínačů. To je stejná vlastnost jako u dekodérů. Pomocí přivedeného binárního slova ovládáme konkrétní výstup, nebo, a to je oproti prostým dekodérům změna, vybereme výstup, který bude spojen se vstupem.

Demultiplexer se jako samostatná součástka nevyrábí, ve skutečnosti se k vytvoření funkce demultiplexeru používá dekodér.

Vstupy dekodéru se používají jako vstupy adresové a pro vstup sériových dat se využívá povolovací vstup. Obecně platí, že určitá kombinace na vstupech dekodéru odpovídá právě jednomu aktivnímu výstupu.

Dekodér typu 74154 je převodník kódu BCD na 1 z 16. Obvod obsahuje datové vstupy A-D a dva povolovací vstupy G1 a G2. Obvod je aktivní, jsou-li oba povolovací vstupy v log. 0, poté se přivedením binární kombinace na vstupy A-D aktivuje jeden z výstupů. Výstupy jsou v negativní logice. Aktivní výstup má úroveň log. 0. Ostatní výstupy jsou v log. 1. Je- li na jeden z povolovacích vstupů přivedena log. 1, obvod má na všech svých výstupech log.

Úkol:

Realizujte a ověřte činnost čtyřkanálového demultiplexeru:

 

Obr. 1: Pravdivostní tabulka čtyřkanálového demultiplexeru

  

Obr. 2: Schéma zapojení čtyřkanálového demultiplexeru

1.   Činnost multiplexeru ověřte pomocí výukového systému rc2000:

a) Modulem LOG SELECTOR zadávejte vstupní kombinace a modulem LOG PROBE sledujte výstupní hodnoty.

b) Připojením k PC INTERFACE v módu digitální vstup/výstup zkontrolujte správnost obvodu.

2.   Správnost zapojení a činnost logické funkce Y proveďte pomocí SW Multisim 11.

3.   Ověřte činnost daných logických členů na nepájivém poli.

4.   Zakreslete do sešitu pravdivostní tabulku měřených logických členů a porovnejte je se zadanými.

 

 

 

 

Zdroje
  • CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk

Obrázky

  • Archiv autora
Kontrolní otázka

Popište funkci demultiplexoru.