Metabolismus rostlin

Metabolismus rostlin

Většina rostlin patří mezi fotoautotrofní organismy. To znamená, že:

 • zdrojem energie je světlo

 • zdrojem uhlíku je oxid uhličitý

Existují rostliny, které využívají i jiné zdroje:

 • saprofyté – oxid uhličitý (uhlík) získávají z organických látek z (odumřelých) těl jiných organismů

 • parazité – cizopasí na jiných organismech

  • hemiparazité (poloparazité)
   • haustoria (druh metamorfovaného kořene) zasahují do dřeva (xylému), odkud odvádí vodu a minerální látky
   • zelené fotosyntetizující rostliny
   • př.: jmelí, ochmet, černýš, všivec

  

 • holoparazité (praví parazité)
  • haustoria zasahují do lýkové části (floému), odkud odvádí organické látky
  • nezelené nefotosyntetizující rostliny
  • př. : podbílek, záraza, kokotice, hnilák

 • mixotrofní rostliny – kombinace fototrofní a heterotrofní výživy (fakultativní heterotrofní)
  • zelené fotosyntetizující rostliny
  • některé látky (např. dusík) si berou z rozložených těl polapených živočichů
  • masožravé rostliny (rosnatka, láčkovka)

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil​