Sekvenční logické obvody

Sekvenční logické obvody

Sekvenční logické obvody realizují sekvenční logické funkce. Hodnoty výstupních signálů těchto obvodů závisí nejen na okamžitých hodnotách vstupních proměnných, ale i na hodnotách předchozích. Dvěma stejným kombinacím vstupních proměnných nemusí u sekvenčního logického obvodu vždy odpovídat stejná hodnota výstupních signálů. Sekvenční logické obvody se liší od kombinačních jednak paměťovou částí a jednak zpětnými vazbami - smyčkami. U sekvenčních obvodů, které jsou postaveny z kombinačních logických obvodů, tak jediným nositelem zapamatované informace může být vnitřní logická proměnná kolující v tzv. uzavřené smyčce. Sekvenční logický obvod má vstupní proměnné, výstupní proměnné a vnitřní proměnné. Vnitřní signály dávají informace o předchozích stavech. Spolu se vstupními signály jednoznačně určují hodnotu výstupních signálů.

Obr. 1: Sekvenční logický obvod

Zdroje
  • CZ.1.07/1.5.00/34.0413 Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2
  • CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk

Obrázky

  • Obr. 1: CZ.1.07/1.5.00/34.0413 Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2
Kontrolní otázka
  1. Definujte sekvenční logický obvod?
  2. Který obvod je základem sekvenčních logických obvodů?
Zapamatuj si
  1. Výstupní stavy sekvenčních obvodů závisí kromě aktuálních vstupních stavů také na předcházejících stavech obvodu.
  2. Klopné obvody jsou paměťové obvody, které si při určité vstupní kombinaci pamatují předchozí stav.
  3. Klopné obvody lze používat jako ochranu proti zákmitům  mechanických spínacích kontaktů.
  4. Pomocí časových diagramů je možné odvodit důsledky vstupních stavů v sekvenčním obvodu.