RS - obvod s hradly NOR

RS – obvod s hradly NOR

Klopný obvod RS má dva vstupy - R, S a výstup Q a NonQ. Vstup R (Reset - nulování) slouží jako vstup signálu pro mazání informace, což vede na stav Q = 0. Když na vstup S (Set - nastavení) přijde přechodná informace určená k zapamatování, výstup přejde do stavu   Q = 1. Klopný obvod RS může být asynchronní i synchronní.

  • Klopný obvod RS má dva stabilní stavy. Q = 1 a Q = 0. - Pokud se nepřivede na vstupy R, S žádný signál (R = S = 0), pak klopný obvod zůstává v předchozím stavu.
  • Když se na nastavovací vstup S přivede signál 1 (S = 1) a na nulovací vstup R ne (R = 0), přejde klopný obvod do stavu 1 nezávisle na předcházejícím stavu a zůstává v něm i po skončení signálu na vstupu S.
  • Když se přivede signál na nulovací vstup R (R = 1) a na nastavovací vstup ne (S = 0), pak klopný obvod přejde do stavu 0 nezávisle na předchozím stavu a zůstane v něm i po skončení signálu na vstupu R.
  • Současné přivedení signálů na vstupy R i S znamená, že se má klopný obvod nastavit současně do 1 i do 0; to nemá smysl a je to zakázáno (tzv. hazardní stav).

Realizujte R-S klopný obvod s hradly NOR a ověřte jeho činnost:

Řešení:

Obr. 1: Pravdivostní tabulka RS obvodu s hradly NOR

          

 

Obr. 2: Schéma zapojení RS obvodu s hradly NOR

1.  Činnost klopného obvodu ověřte pomocí výukového systému rc2000:

a) Modulem LOG SELECTOR zadávejte vstupní kombinace a modulem LOG PROBE sledujte výstupní hodnoty.

b) Připojením k PC INTERFACE v módu digitální vstup/výstup zkontrolujte správnost obvodu.

2.   Správnost zapojení a činnost klopného obvodu proveďte pomocí SW Multisim 11.

3.   Ověřte činnost daných logických členů na nepájivém poli.

4.   Zakreslete do sešitu pravdivostní tabulku měřených logických členů. 

Zdroje
  • CZ.1.07/1.5.00/34.0413 Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2
  • CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk

Obrázky

  • Archiv autora
Kontrolní otázka
  1. Jaké vstupní hodnoty nastaví výstup Q klopného obvodu RS na logickou 1?
  2. Co znamená zakázaný stav u obvodu RS?