Synchronní R-S klopný obvod

Synchronní R-S klopný obvod

Synchronní klopný obvod má vstupy R a S a navíc hodinový vstup C.

Obr. 1: Pravdivostní tabulka RST klopného obvodu

Realizujte synchronní R-S klopný obvod s hradly NAND a ověřte jeho činnost:

Obr. 1: Schéma zapojení  synchronního RS obvodu s hradly NAND

1.   Činnost klopného obvodu ověřte pomocí výukového systému rc2000:

a) Modulem LOG SELECTOR zadávejte vstupní kombinace a modulem LOG PROBE sledujte výstupní hodnoty.

b) Připojením k PC INTERFACE v módu digitální vstup/výstup zkontrolujte správnost obvodu.

2.   Správnost zapojení a činnost klopného obvodu proveďte pomocí SW Multisim 11.

3.  Ověřte činnost daných logických členů na nepájivém poli.

4.   Zakreslete do sešitu časový diagram měřených logických členů.

Zdroje
  • CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk

Obrázky

  • Archiv autora
Kontrolní otázka

Jak může být řízen klopný obvod?