Klopný obvod typu D

Klopný obvod typu D

Synchronní klopný obvod D můžeme realizovat pomocí členů NAND. Vznikne ze synchronního klopného obvodu RS zařazením invertoru mezi vstupy R a S a tím vyloučíme stavy R=S=0 a R=S=1. Obvod má dva vstupy: D a CLK a obvykle i dva výstupy – Q a NonQ.

Vyrábí se v integrované podobě (obvod 7474 – tj. 2 x KO typu D) - je vybaven také asynchronními vstupy R a S. Synchronní provoz je možný pouze tehdy, je-li na obou asynchronních vstupech 1.

Realizujte synchronní R-S klopný obvod D s hradly NAND a ověřte jeho činnost:

Obr. 1: Schéma zapojení  synchronního D obvodu s hradly NAND

1.   Činnost klopného obvodu ověřte pomocí výukového systému rc2000:

a) Modulem LOG SELECTOR zadávejte vstupní kombinace a modulem LOG PROBE sledujte výstupní hodnoty.

b) Připojením k PC INTERFACE v módu digitální vstup/výstup zkontrolujte správnost obvodu.

2.   Správnost zapojení a činnost klopného obvodu proveďte pomocí SW Multisim 11.

Obr. 2: Příklad simulace  synchronního D obvodu s hradly NAND v SW Multisim

3.   Ověřte činnost daných logických členů na nepájivém poli.

4.   Zakreslete do sešitu časový diagram měřených logických členů.

Technické údaje logické členu najdete na adrese:

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn7474.pdf

Zdroje
  • CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk

Obrázky

  • Archiv autora
Kontrolní otázka
  1. Popište funkci klopného obvodu D.
  2. Jak je odstraněn zakázaný stav u klopného obvodu typu D?
  3. Jak velkou paměť má klopný obvod typu D?