Paměťové obvody

Paměťové obvody

Paměťové registry se sestavují z klopných obvodů  J-K, D, případně i RS. Jsou tvořeny řadou klopných obvodů s nezávislými vstupy a výstupy, ovládanými společným hodinovým vstupem, popř. společným nulováním, a umožňují pouze paralelní vkládání a čtení vícebitových slov. Údaje jsou do registru zaváděny přes vstupy D1Dn, jsou v každém taktu převzaty klopnými obvody a jsou pak k dispozici na výstupech Q1QN (popř. podle potřeby i na negovaných výstupech Q1QN).

Realizujte paměťový obvod s klopnými obvody D  a ověřte jeho činnost:

Obr. 1: Schéma zapojení  paměťového obvodu

1.   Činnost paměťového obvodu ověřte pomocí výukového systému rc2000:

a) Modulem LOG SELECTOR zadávejte vstupní kombinace a modulem LOG PROBE sledujte výstupní hodnoty.

b) Připojením k PC INTERFACE v módu digitální vstup/výstup zkontrolujte správnost obvodu.

2.   Správnost zapojení a činnost paměťového obvodu proveďte pomocí SW Multisim 11.

3.  Ověřte činnost paměťového obvodu na nepájivém poli.

4.   Zakreslete do sešitu časový diagram paměťového obvodu.

 

 

Zdroje
  • CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk

Obrázky

  • Archiv autora
Kontrolní otázka
  1. Jaký je princip paměťového registru?