Minerální výživa rostlin

Minerální výživa rostlin

Rostliny potřebují dostatečné zásobení některými prvky. V rostlinném těle je obsaženo asi 60 prvků.

V tabulce je uveden přehled významných prvků (zdoje, význam a projevy nedostatku). Při pěstování rostlin v kultuře často dochází k vyčerpání některého prvku z půdy, což vede k nižším výnosům. Proto je důležité střídání plodin nebo doplnění prvků správně dávkovanými hnojivy.

 prvek

 zdroj (forma)

 význam; projevy nedostatku

uhlík

vzduch

 (oxid uhličitý)

základní stavební prvek organických látek

kyslík

vzduch

stavební prvek organických látek, konečný akceptor elektronů v mitochondriích

dusík

půda (dusičnany)

stavební prvek aminokyselin, proteinů, nukleových kyselin; brzdí růst vegetativních částí, rychlost fotosyntézy, světlé listy

fosfor

půda (fosfáty)

energetický metabolismus, oxidativní fosforylace, složka nukleových kyselin, fosfolipidů, ATP;

opad listů, nekrózy, zastavení dělení buněk, omezení tvorby plodů

síra

půda

energetický metabolismus, stavební prvek proteinů

draslík

půda

aktivátor enzymů, regulátor svěracích buněk průduchů;

spála, tmavnutí listů, nízká klíčivost

hořčík

půda

syntéza nukleových kyselin, centrální atom molekuly chlorofylu; chloróza, žloutnutí listů

vápník

půda

stabilizace buněčné stěny a membrán, osmoregulace; zpomalení růstu, destrukce membrán, inaktivace hormonu auxinu

měď

půda

metabolismus; chloróza, zpomalení růstu, kvetení, nekróza

zinek

půda

aktivace enzymů, tvorba auxinu; brání využití fosforu, špatný rozvoj semen

Hnojiva

Některé živiny lze v případě potřeby doplňovat hnojivy:

 • statková (organická) hnojiva: hnůj, močůvka, kompost, kejda

  • napomáhají tvorbě humusu → humus bakterie rozkládají → mineralizace

  • výhoda: takřka jimi nelze přehnojit, neohrožují podzemní vodu

 • průmyslová hnojiva: NPK, ledky, vápno, močovina

  • lze jimi přehnojit (hypertonické prostředí → rostlina usychá)

  • negativní dopad na životní prostředí, ohrožení podzemních i povrchových vod, eutrofizace

Hydroponie

Pěstování rostlin bez půdy pouze v živném minerálním roztoku.

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil​