Asynchronní čítač s KO typu D

Asynchronní čítač s KO typu D

Asynchronní čítače a děliče kmitočtu se vyznačují tím, že jednotlivé klopné obvody nejsou přepínány synchronně působícími čítanými hodinovými impulsy, ale výstupní signály klopných obvodů působí v kaskádě na hodinové vstupy následujících klopných obvodů, takže přepínání klopných obvodů v kaskádě probíhá asynchronně. Vstupní signál (tj. čítané impulsy) je přiváděn na hodinový vstup prvního klopného obvodu. Pro zkrácení čítacího cyklu se v čítači zavádějí zpětné vazby z výstupů následujících klopných obvodů na vstupy předcházejících klopných obvodů. Výhodou asynchronních čítačů ve srovnání se synchronními čítači je jejich relativní jednoduchost, nevýhodou však je větší celkové zpoždění, které je dáno přibližně součtem zpoždění v jednotlivých klopných obvodech.

Úkol:

Realizujte čítač s klopnými obvody typu D  a ověřte jeho činnost:

1.  Činnost čítače ověřte pomocí výukového systému rc2000:

a) Modulem LOG SELECTOR zadávejte vstupní kombinace a modulem LOG PROBE sledujte výstupní hodnoty.

b) Připojením k PC INTERFACE v módu digitální vstup/výstup zkontrolujte správnost obvodu.

2.   Správnost zapojení a činnost čítače proveďte pomocí SW Multisim 11.

3.   Ověřte činnost čítače na nepájivém poli.

4.   Zakreslete do sešitu časový diagram čítače. 

Obr. 1: Schéma zapojení  čtyrbitového asynchronního čítače s KO typu D

Úkol:

Realizujte čítač vzad s klopnými obvody typu D  a ověřte jeho činnost:

1.   Činnost čítače ověřte pomocí výukového systému rc2000:

a) Modulem LOG SELECTOR zadávejte vstupní kombinace a modulem LOG PROBE sledujte výstupní hodnoty.

b) Připojením k PC INTERFACE v módu digitální vstup/výstup zkontrolujte správnost obvodu.

2.   Správnost zapojení a činnost čítače proveďte pomocí SW Multisim 11.

3.   Ověřte činnost čítače na nepájivém poli.

4.   Zakreslete do sešitu časový diagram čítače.

Obr. 2: Schéma zapojení  asynchronního čítače vzad s KO typu D

Zdroje
  • CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk

Obrázky

  • Archiv autora