Metody řešení elektronických obvodů

Opakování - metody řešení elektronických obvodů

Cíle kapitoly

Teoreticky i prakticky zopakovat základní obvodové veličiny, pojem skutečný a ideální zdroj elektrické energie, vnitřní odpor zdroje, přenos výkonu ze zdroje do zátěže a jeho maximální velikost, základní metody řešení lineárních obvodů, řešení nelineárních obvodů grafickou metodou.

Klíčová slova

Skutečný a ideální zdroj elektrické energie, zdroj napětí a proudu, vnitřní odpor zdroje, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, Théveninova a Nortonova věta, smyčkové proudy, uzlová napětí, princip superpozice, transfigurace, nelineární obvody.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009