Řešení nelineárních obvodů

Řešení nelineárních obvodů

Pro matematické řešení nelineárních elektrických obvodů by bylo nutné znát matematické vyjádření vztahů mezi příslušnými obvodovými veličinami, mezi svorkovým napětím a procházejícím proudem všech použitých nelineárních součástek by bylo nutné znát rovnice jejich VA charakteristik. Tyto rovnice bývají často složité a nepřehledné, výpočet pak pracný a zdlouhavý, relativně rychle by jej bylo možné provést pomocí počítače.

Z tohoto důvodu se při běžném řešení používá metoda grafická nebo graficko-početní. Potřebné nelineární vztahy jsou k dispozici v podobě graficky vyjádřených VA-charakteristik použitých nelineárních součástek, které byly získány měřením. Takto získané výsledky jsou sice přibližné, ale pro praxi dostatečně přesné. Nejčastějším úkolem je nalézt vztahy mezi obvodovými veličinami při sériovém, paralelním a kombinovaném spojení součástek. Další úlohou je určení a nastavení polohy pracovního bodu nelineární součástky.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009