Sériové řazení součástek

Sériové řazení součástek

Při sériovém řazení lineárního rezistoru a nelineární součástky, jejíž VA-charakteristika byla získána např. měřením nebo z katalogu, je nejlépe nakreslit obě charakteristiky ve stejné měřítku do jednoho obrázku. Vzhledem k tomu, že při sériovém spojení součástek prochází oběma součástkami stejný proud, je možné získat jednotlivé body výsledné VA-charakteristiky sčítáním napětí působících na jednotlivých součástkách při zvolené hodnotě proudu (obr. 1).

Obr. 1: Grafické řešení nelineárních obvodů – sériové spojení

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Grafické řešení nelineárních obvodů – sériové spojení, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009