Paralelní řazení součástek

Paralelní řazení součástek

Při paralelním řazení lineárního rezistoru a nelineární součástky je na obou součástkách stejné napětí a výsledná VA-charakteristika se získá grafickým sčítáním proudů při zvoleném napětí (obr. 1).

Obr. 1: Grafické řešení nelineárních obvodů – paralelní spojení

Poznámka:

Výše popsanými metodami lze rovněž skládat VA-charakteristiky dvou lineárních součástek. Protože výsledná VA-charakteristika je opět přímka, je postup jednodušší. K jejímu sestrojení stačí pouze dva body a jeden z nich je zpravidla počátek souřadnic. Druhý bod se sestrojí některým ze způsobů uvedených dříve podle toho, zda se jedná o sériové nebo paralelní spojení součástek.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Grafické řešení nelineárních obvodů – paralelní spojení, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009