Sérioparalelní řazení součástek

Sérioparalelní spojení součástek

Při řešení takových složitějších obvodů se nejprve postupným skládáním dílčích charakteristik získá výsledná VA-charakteristika a zpětným postupem se určí velikost obvodových veličin působících v obvodu (obr. 1).

Obr. 1: Grafické řešení nelineárních obvodů – sérioparalelní spojení

V obvodu, jehož zapojení je uvedeno v obr. 1, se mají určit všechny příslušné obvodové veličiny, přičemž jsou zadány potřebné VA-charakteristiky a napětí zdroje U0, ke kterému je obvod připojen.

Nejprve se sestrojí VA-charakteristika paralelního spojení součástek RL a RN a poté se složí s VA-charakteristikou sériového rezistoru Ri, čímž se získá výsledná VA-charakteristika (fialová křivka). Nyní se vyznačí napětí U0 na ose napětí a promítne se na výslednou VA-charakteristiku celého obvodu – získá se bod A. Vedením rovnoběžky s vodorovnou osou bodem A se dostane celkový proud I0 procházející obvodem a také, jak tato rovnoběžka protíná další charakteristiky, se postupně získají velikosti dalších veličin - bod B udává velikost napětí U1 na paralelním spojení součástek, bod C pak napětí na sériovém rezistoru Ri. Promítnutím bodu B při konstantním napětí na VA-charakteristiky součástek RN a RL se získají proudy procházející těmito součástkami IN, IL, odpovídající body jsou označeny N a L.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Grafické řešení nelineárních obvodů – sérioparalelní spojení, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009