Základní pojmy

Základní pojmy

Cíle kapitoly

Seznámit se s elektronickým obvodem a jeho složením, se základními časovými průběhy obvodových veličin, s rozdělením obvodových součástek podle různých hledisek, s pojmem pracovní bod součástky a její vlastnosti v klidovém pracovním bodě, při změnách pracovního bodu a s tím souvisejícími statickými a dynamickými parametry

Klíčová slova

Elektronický obvod, obvodová součástka, stejnosměrná veličina, střídavá veličina, pulsující veličina, dvojpól, jednobran, dvojbran, součástka aktivní -zdroj, součástka pasivní - spotřebič, lineární, nelineární, součástky odporové, reaktanční, komplexní, značení svorek, klidový pracovní bod, statický odpor, dynamický odpor.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009