Obvodové součástky a jejich vlastnosti

Obvodové součástky a jejich vlastnosti

Požadovanou činnost obvodu zajišťují svými charakteristickými vlastnostmi a vhodným zapojením obvodové součástky, které lze třídit podle různých hledisek:

 • podle počtu pólů, kterými se součástka připojuje do obvodu;

  DVOJPÓLY, VÍCEPÓLY
 • podle počtu dvojic svorek (bran), které slouží k přivádění a odvádění signálu;

  JEDNOBRANY, DVOJBRANY, VÍCEBRANY
 • podle toho, zda energii do obvodu dodávají nebo ji odebírají;

  ZDROJE, SPOTŘEBIČE – SOUČÁSTKY AKTIVNÍ, PASIVNÍ
 • podle vzájemné závislosti obvodových veličin;

  SOUČÁSTKY LINEÁRNÍ, NELINEÁRNÍ
 • podle toho, zda jejich vlastnosti jsou nebo nejsou závislé na kmitočtu (frekvenci) procházejícího proudu.

  SOUČÁSTKY ODPOROVÉ, REAKTANČNÍ, KOMPLEXNÍ

Příklady součástek:

 • REZISTOR – pasivní odporový lineární jednobran (dvojpól) a v obvodu je spotřebičem;

 • TRANZISTOR – aktivní nelineární dvojbran (neobsahuje sice zdroj, ale je schopen zesilovat signál), v obvodu stejnosměrného proudu se chová jako spotřebič a je součástkou odporovou;

 • KONDENZÁTOR – pasivní lineární reaktanční jednobran (dvojpól), v obvodu stejnosměrného proudu se při nabíjení chová jako spotřebič, při vybíjení jako zdroj.

Při hodnocení konkrétní součástky je nutné vždy uvést podmínky, které jsou uvažovány (za kterých se klasifikace provádí).