Dvojpóly a vícepóly

Dvojpóly a vícepóly

Dvojpóly - jsou to součástky, které se zapojují do obvodu dvěma vývody (svorkami) (obr. 1) – rezistor, kondenzátor, dioda.

Obr. 1: Značení dvojpólu

Obecně (obr. 2).

Obr. 2: Obecné značení dvojpólu

Po zapojení dvojpólu do obvodu prochází součástkou proud I, který vytváří mezi jejími svorkami napětí U (svorkové napětí) na tomto proudu závislé. Charakteristická rovnice:

I=f(U)

Jejím grafickým znázorněním je VA-charakteristika na obr. 3.

Obr. 3: Příklad VA-charakteristiky dvojpólu

Vícepóly - jsou to součástky, které se zapojují do obvodu více než dvěma svorkami (obr. 4) – tranzistor, transformátor.

Obr. 4: Značení vícepólu

Integrovaný obvod (mikroprocesor), telefonní ústředna jsou také vícepóly (obr. 5).

Obr. 5: Obecné značení vícepólu

  • chování vícepólů nelze popsat jedinou charakteristickou rovnicí nebo jedinou VA-charakteristikou;

  • k vyjádření vlastností obecného n-pólu je nutné mít k dispozici n-nezávislých rovnic nebo VA-charakteristik, které popisují vztahy mezi obvodovými veličinami n-pólu.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Značení dvojpólu, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
  • Obr. 2: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Obecné značení dvojpólu, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
  • Obr. 3: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Příklad VA-charakteristiky dvojpólu, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
  • Obr. 4: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Značení vícepólu, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
  • Obr. 5: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Obecné značení vícepólu, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009