Jednobrany, dvojbrany a vícebrany

JEDNOBRANY, DVOJBRANY A VÍCEBRANY

Jednobran – je to dvojpól, jehož svorky tvoří vstupní bránu.

Obr. 1: Zapojení aktivního dvojbranu

Dvojbran – je složen ze vstupní a výstupní brány (obr. 1, 2):

 • vstupní brána je tvořena dvojicí svorek, které slouží k přivádění signálu;

 • výstupní brána je tvořena opět dvojicí svorek, které slouží k odvádění signálu;

 • pro značení stejnosměrných veličin se používají velká písmena;
 • vstupní svorky se označují 1 – 1´;
 • výstupní svorky se označují 2 – 2´;
 • směry proudů (bez ohledu na to, zda jde vstupní nebo výstupní obvod nbranu) se při řešení vždy označují šipkami směřujícími z vnějšího obvodu do příslušné svorky;
 • šipka napětí směřuje vždy od této svorky ke svorce společné;

Obr. 2: Zapojení pasivního dvojbranu

 • střídavé veličiny se označují malými písmeny.

Poznámka:

 • dvojpól je jednobran;

 • čtyřpól není vždy dvojbran;

 • vícepól s lichým počtem vývodů lze doplnit na n-bran (např. tranzistor na dvojbran).

Zdroje
 • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

 • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Zapojení aktivního dvojbranu, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
 • Obr. 2: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Zapojení pasivního dvojbranu, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009