Součástky odporové a reaktanční

Součástky odporové a reaktanční

Vlastnosti odporových součástek nejsou závislé na kmitočtu procházejícího proudu, a proto mají pro stejnosměrný i střídavý proud stejný průběh VA-charakteristiky (obr. 1), v jeho levé části je charakteristika odporového lineárního jednobranu a vpravo nelineárního odporového jednobranu.

Obr. 1: VA-charakteristiky odporového lineárního a nelineárního jednobranu

Vlastnosti reaktančních součástek jsou na kmitočtu závislé a také průběh VA-charakteristiky je pro každý kmitočet jiný, např. cívka bez jádra (magnetického obvodu, vzduchová cívka) má sice lineární průběh VA-charakteristiky, ale kmitočtově závislý (obr. 2).

Obr. 2: VA-charakteristiky vzduchové cívky pro různé kmitočty

Reaktance cívky

X_{L}=\overline{\omega }L

I=\frac{U}{X_{L}}=\frac{U}{\overline{\omega }L}=\frac{U}{2\pi fL}=k\cdot U

Kde k = 1/2πfL, L je indukčnost cívky.

Podobně lze zjistit průběh VA-charakteristiky kondenzátoru s dielektrikem, jehož permitivita je nezávislá na intenzitě pole.

Vlastnosti nelineárních reaktančních součástek jsou závislé na hodnotách působících obvodových veličin i na kmitočtu. VA-charakteristiky jsou nelineární a jejich průběh je opět pro každý kmitočet jiný.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. VA-charakteristiky odporového lineárního a nelineárního jednobranu, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
  • Obr. 2: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. VA-charakteristiky vzduchové cívky pro různé kmitočty, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009