Statické parametry – klidový pracovní bod

Statické parametry – klidový pracovní bod

Každý z bodů VA-charakteristiky odpovídá určitým pracovním podmínkám a tyto body se nazývají pracovní body součástky. Souřadnice pracovního bodu jsou dány napětím na součástce a hodnotou odpovídajícího proudu procházejícího součástkou.

Pokud se zvolí na VA-charakteristice pracovní bod, znamená to, že byly zvoleny určité pracovní podmínky, při kterých bude součástka v obvodu pracovat. To se jeví jako velmi výhodné pro návrh i rozbor činnosti, protože je možné předem posoudit chování součástky i chování obvodu dříve, než bude obvod zapojen, a nalézt nejvýhodnější podmínky pro jeho činnost.

Mají-li působící obvodové veličiny (napětí, proud) konstantní stejnosměrné hodnoty, má pracovní bod na VA-charakteristice stálou polohu. Takovému pracovnímu bodu se říká klidový (statický) pracovní bod (obr. 1).

Obr. 1: Klidový pracovní bod součástky

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Klidový pracovní bod součástky, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009