Vlastnosti obecných jednobranů

Vlastnosti obecných jednobranů

Přehled získaných poznatků:

 • obecné jednobrany vznikají sériovým a paralelním spojováním jednoduchých jednobranů tak, že výsledné spojení má opět pouze dvě svorky. Součástky mohou být lineární nebo nelineární, odporové nebo reaktanční, pasivní nebo aktivní a jejich vlastnosti se projeví ve vlastnostech výsledného jednobranu;

 • lineární je složen pouze z lineárních prvků;

 • nelineární obsahuje alespoň jeden nelineární prvek;

 • odporový je složen výhradně z odporů;

 • reaktanční je složen pouze z reaktancí;

 • komplexní obsahuje odpory i reaktance;

 • lineární jednobrany mají VA-charakteristiku přímkovou a jejich odpor (impedance) nezávisí na poloze pracovního bodu;

 • VA-charakteristika nelineárních jednobranů je křivka a odpor (impedance) závisí na poloze pracovního bodu;

 • odporové jednobrany mají jedinou VA-charakteristiku, pokud však jejich vlastnosti závisí např. na teplotě, osvětlení apod. jako parametru, získá se celá síť charakteristik;

 • VA-charakteristiky lineárního komplexního jednobranu tvoří soustava přímek se sklonem závislým na kmitočtu;

 • nelineární komplexní jednobrany mají VA-charakteristiky křivky s průběhem závislým na kmitočtu.

Zdroje
 • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009