Pasivní jednobrany a dvojbrany

Pasivní jednobrany a dvojbrany

Cíle kapitoly

Seznámit se se základními jednobrany a dvojbrany, tj. s rezistory, kondenzátory, cívkami a transformátorem, s jejich provedením, vlastnostmi, parametry, značením a použitím.

Klíčová slova

Elektronický obvod, obvodová součástka, stejnosměrná veličina, střídavá veličina, pulsující veličina, dvojpól, jednobran, dvojbran, součástka aktivní -zdroj, součástka pasivní - spotřebič, lineární, nelineární, součástky odporové, reaktanční, komplexní, značení svorek, klidový pracovní bod, statický odpor, dynamický odpor.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009