Rezistory- základní typy, značení, kódy, náhradní zapojení, vlastnosti

Rezistory- základní typy, značení, kódy, náhradní zapojení, vlastnosti

Rezistory jsou elektronické součástky, jejichž základní požadovanou vlastností je elektrický odpor žádané velikosti. Základní vztah pro výpočet odporu drátového rezistoru je:

R=\rho \frac{l}{S}

kde:

ρ - rezistivita (měrný elektrický odpor) použitého vodiče [Ωm], v praxi se používá jednotka [Ωmm2/m];

l - délka vodiče [m];

S - průřez vodiče [m2].

 

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009