Základní typy

Základní typy

Podle konstrukčního provedení se dělí na:

  • rezistory se dvěma vývody (pevné i nastavitelné);

  • rezistory s více než dvěma vývody (rezistory s odbočkami, potenciometry a potenciometrické trimry).

Z technologického hlediska lze rezistory rozdělit na:

  • vrstvové (odporový materiál je ve formě vrstvy);

  • drátové (odpor je vytvořen pomocí vinutí z odporového vodiče).

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009