Značení

Značení

Jmenovitý odpor rezistoru je výrobcem předpokládaný odpor součástky v ohmech a jmenovité hodnoty jsou stanoveny příslušnými normami v souhlasu s mezinárodně normalizovanými řadami odporů, které se označují – E6, E12, E24, E48, E96, E192 (E - elektrotechnická řada, čísla udávají počet odporových hodnot v jedné dekádě). Běžně používané jsou řady E6, E12, E24. Nejpoužívanější je řada E12, která v jedné dekádě obsahuje tyto hodnoty:

1-1,2-1,5-1,8-2,2-2,7-3,3-3,9-4,7-5,6-6,8-8,2-10

(poslední hodnota již patří do další dekády)

Poznámka:

Součástky jsou vyráběny tak, aby při dané toleranci byl pokryt celý rozsah hodnot. Tomuto požadavku nejlépe vyhovuje výběr z geometrické řady

\sqrt[n]{10}

kde n=12 nebo 24 atd., podle čísla řady, podíl dvou sousedních hodnot v řadě E12 je přibližně 1,21, čím vyšší číslo řady, tím nižší musí být tolerance součástek. Tyto řady zavedl do elektrotechnické praxe francouzský technik Charles Renard.

Jmenovitý odpor je na součástce vyznačen kódem tvořeným skupinou číslic a písmenem nebo barevnými proužky danými příslušnými normami.

Příklady značení pomocí kódu:

 • 0,1 Ω = R10 (dříve j1)

 • 0,33 Ω = R33

 • 1 Ω = 1R

 • 3,3 Ω = 3R3

 • 10 Ω = 10R

 • 1 kΩ = 1K

 • 100 kΩ = 100K nebo také M1

 • 1 MΩ = 1M

Pomocí barevných proužků (většinou jsou 4, může jich být až 6) se značení provádí následovně (obr. 1).

obrazek

Obr. 1: Příklad označení rezistoru barevným kódem

První proužek je blíže k okraji tělesa rezistoru, proužek tolerance je poněkud vzdálen od předešlých tří, pokud čtvrtý proužek chybí, je tolerance +-20%.

Pokud je rezistor řádně barevně označen, nečiní větší potíže hodnotu odporu dekódovat. Praxe však bývá složitější. Někdy jsou na rezistoru jen tři barvy - první proužek je těsné u čepičky a nezobrazil se. Pak není jasné, z které strany určovat kód. Jindy dojde k situaci, že jsou sice čtyři barvy, ale stejně daleko od obou krajů. Pak musíme spoléhat na to, že tam objevíme stříbrný nebo zlatý proužek, který patří zcela vpravo. Někdy se samotné barvy určují obtížně. Někdy pomůže porovnání s barvou na známých rezistorech.

Důležitá zásada:

NESPĚCHAT PŘI URČOVÁNÍ HODNOTY A ZJIŠTĚNOU HODNOTU PRO JISTOTU PŘEMĚŘIT OHMETREM!!!

Přehled barevného značení rezistorů je na obr. 2.

obrazek

Obr. 2: Přehled značení rezistorů barevným kódem

 

Zdroje
 • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

 • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Příklad označení rezistoru barevným kódem, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
 • Obr. 2: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Přehled značení rezistorů barevným kódem, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009