Tolerance jmenovitého odporu rezistoru

Tolerance jmenovitého odporu rezistoru

Tolerance jmenovitého odporu se uvádí v procentech a udává souměrnou odchylku od jmenovité hodnoty. Velikost tolerance závisí na velikosti odporové řady. Čím vyšší je číslo řady, tím menší toleranci (odchylku) budou jmenovité hodnoty mít. Tolerance se označuje velkými písmeny za odporovou hodnotou.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009