Teplotní součinitel odporu

Teplotní součinitel odporu

Teplotní součinitel odporu rezistoru (v katalogu bývá často označovaný Tk) umožňuje určit změnu odporu rezistoru způsobenou změnou jeho teploty. Udává největší poměrnou změnu odporu při změně teploty o 1ºC v rozsahu teplot, ve kterých je změna vratná. Uhlíkové rezistory mají součinitel Tk záporný (-0,7 až -1).10-3 K-1. Odporová vrstva metalizovaných rezistorů je navržena tak, aby teplotní součinitel byl malý, řádově (10-4 až 10-5) K-1. Drátové rezistory z manganinu mají Tk = 2.10-5 K-1.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009