Největší dovolené napětí

Největší dovolené napětí

Pro jednotlivá provedení rezistorů udává výrobce největší dovolené napětí, které se měří mezi jeho vývody. Pokud je dovolené napětí překročeno, může dojít k poškození součástky.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009