Dýchání

Dýchání

Asimiláty vzniklé v rostlinných buňkách fotosyntézou mají různé funkce, např. stavební, zásobní, enzymatické. Zásobní látky jsou v případě potřeby využívány ke krytí  energetických potřeb rostliny. Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy (v noci, během klíčení semen, buňky v neosvětlených částech rostliny).

Rozklad zásobních látek na látky jednodušší se označuje jako disimilace. Energie vzniklá během dýchání se ukládá v molekulách ATP, které slouží jako její přenašeči na místa spotřeby v buňce.

Základní rovnice dýchání

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energie

Dýchání (disimilace) probíhá ve dvou etapách. První etapa se nazývá glykolýza (anaerobní glykolýza) a druhá etapa Krebsův cyklus (cyklus kyseliny citronové).

Zdroje
  • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
  • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
  • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
  • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil
Video
This div will be replaced by the JW Player.

Dýchání, kvašení