Značení

Značení

Jmenovitá kapacita kondenzátoru je výrobcem předpokládaná kapacita vyznačená na kondenzátoru. Většina typů kondenzátorů se vyrábí v řadách E6, E12, popř. E24. Základní jednotkou je 1 F.

Příklady značení:

  • 4,7 pF = 4p7

  • 33 pF = 33p

  • 3 300 pF = 3,3 nF = 3n3

  • 100 nF = 100n

  • 20 μF = 20 μ (u starších typů 20 M)

  • 2 200 μF = 2,2 mF = 2,2 m (u starších typů 2,2 G)

Přehled barevného značení kondenzátorů je na obr. 1.

Obr. 1: Přehled značení kondenzátorů barevným kódem

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Přehled značení kondenzátorů barevným kódem, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009