Provozní napětí

Provozní napětí

Provozní napětí je největší napětí, které se může trvale na kondenzátor připojit. Pokud teplota okolí nepřesáhne +40 ºC, je maximální provozní napětí rovno jmenovité hodnotě, tj. hodnotě uvedené na kondenzátoru. Při vyšších teplotách je nutné provozní napětí přiměřeně snížit podle níže uvedené závislosti (obr. 1).

Obr. 1: Poměrné provozní napětí kondenzátoru v závislosti na teplotě okolí

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Poměrné provozní napětí kondenzátoru v závislosti na teplotě okolí, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009