Izolační odpor

Izolační odpor

Izolační odpor je stejnosměrný odpor mezi elektrodami kondenzátoru. Je tvořen odporem dielektrika a izolace, která elektrody kondenzátoru obklopuje. Činí řádově stovky gigaohmů a s rostoucí teplotou se zmenšuje. U elektrolytických kondenzátorů se místo tohoto odporu udává svodový proud.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009