Ztrátový činitel tg δ

Ztrátový činitel tgΔ

Ztráty energie, které vznikají v kondenzátoru, jsou představovány dvěma složkami: dielektrickými ztrátami závislými na kmitočtu a ztrátami způsobenými svodem (svodovým proudem) mezi elektrodami (tento proud je dán konečnou hodnou izolačního odporu, není k dispozici ideální izolant).

Náhradní obvod kondenzátoru je možné si představit jako spojení ztrátového rezistoru, který zahrnuje veškeré ztráty, a bezeztrátového (ideálního) kondenzátoru. Spojení je buď sériové, nebo paralelní (obr. 1,2).

Obr. 1: Sériové spojení prvků RC a fázorový diagram

Z fázorového diagramu sériového spojení platí

tg\delta =\frac{U_{Rs}}{U_{Cs}}=\frac{R_{s}I}{X_{Cs}I}=\frac{R_{s}}{X_{Cs}}=\omega C_{s}R_{s}

Obr. 2: Paralelní spojení prvků RC a fázorový diagram

Obdobně z paralelního obvodu

tg\delta =\frac{1}{\omega C_{p}R_{p}}

Pro kondenzátory s malými ztrátami platí

C_{p}\cong C_{s}=C

R_{s}=R_{p}tg^{2}\delta

Ztrátový činitel je pro jednotlivé typy kondenzátorů uveden v katalogu spolu s kmitočtem a teplotou, pro které platí. Nejmenší ztrátový činitel mají kondenzátory vzduchové (řádově 10-5 až 10-6). Keramické kondenzátory mají ztrátový činitel 10-4, s plastovou fólií 10-3 a papírové 10-2. Ztrátový činitel elektrolytických kondenzátorů bývá 0,1 až 0,3.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Sériové spojení prvků RC a fázorový diagram, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
  • Obr. 2: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Paralelní spojení prvků RC a fázorový diagram, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009