Indukčnost kondenzátoru

Indukčnost kondenzátoru

Přívody i elektrody kondenzátorů vykazují určitou indukčnost, která se nepříznivě projevuje při jejich použití ve vysokofrekvenčních obvodech. Spolu s kapacitou totiž vytváří sériový rezonanční obvod, který se na rezonančním kmitočtu chová jako odpor. Indukčnost kondenzátoru závisí na jeho provedení, rozměrech a kapacitě. Orientační hodnoty parazitní indukčnosti bývají jednotky až desítky μH.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009