Vytvoření přechodu PN

Vytvoření přechodu PN

Základním materiálem pro vytvoření přechodu PN je velmi čistý krystal polovodiče s pravidelnou stavbou krystalové mřížky bez nerovnoměrností a poruch. Takový materiál se nazývá monokrystal. Pro výrobu polovodičů se používají ty, které obsahují určité množství příměsí způsobujících vodivost P nebo N. Příslušným výrobními postupy se zabývá elektrotechnologie.

Přechod PN lze obecně vytvořit několika způsoby:

  • sléváním

  • epitaxním narůstáním

  • vysokoteplotní difúzí

  • iontovou implantací

Každý z těchto způsobů má své přednosti a nevýhody, lze je kombinovat a vytvářet tak polovodičové součástky s potřebnými vlastnostmi.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009