Náhradní obvod diody

Náhradní obvod diody

Náhradní obvod diody (obr. 1) zahrnuje všechny fyzikální skutečnosti související s přechodem PN a jeho činností.

Obr. 1: Náhradní obvod diody

Část obvodu (CP || Rp) reprezentuje přechod PN, rezistor RS představuje odpor zbývajícího polovodičového materiálu včetně odporu přívodů a cívka LS pak indukčnost přívodů, která se uplatňuje na vysokých kmitočtech. Kapacita CP zhoršuje usměrňovací účinek na vysokých kmitočtech, neboť umožňuje průchod vysokofrekvenčního proudu. Kmitočet, kdy XCP = RP, se nazývá mezní kmitočet diody fm a podle druhu diody je několik stovek kilohertzů až několik desítek gigahertzů. 

Pro řešení obvodů s diodami bývá výhodné  nahradit VA-charakteristiku diody lomenou čarou. Základní idealizace je na obr. 2 vlevo. V případě, že v sérii s diodou je zapojen podstatně větší odpor než Rd, je možné použít prostřední charakteristiku. Ideální charakteristika diody je vpravo.


Obr. 2: Náhrada VA-charakteristiky lomenou čarou

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Náhradní obvod diody, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
  • Obr. 2: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Náhrada VA-charakteristiky lomenou čarou, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009