Doba zotavení diody

Doba zotavení diody

Je to doba, za kterou dioda po změně polarity anodového napětí obnoví svou izolační schopnost, značí se trr. Tato doba souvisí s procesy probíhajícími v PN přechodu při komutaci (komutace je u polovodičů přechod z propustného stavu do nepropustného stavu). Její trvání závisí na materiálu a technologickém provedení diody. Nejkratší dobu zotavení mají Schottkyho diody a diody ze sloučeniny GaAs (řádově 10-12 s).

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009