Vliv teploty na vlastnosti polovodičových diod

Vliv teploty na vlastnosti polovodičových diod

Vliv teploty na vlastnosti polovodičové diody je nejlépe vidět na průběhu VA-charakteristiky při různých teplotách (obr. 1).

Obr. 1: Vliv teploty na vlastnosti polovodičové diody

Ze závislosti je patrné, že teplotní součinitel (koeficient) běžné křemíkové diody je záporný. V technické praxi se používá hodnota -2  mV/ºC, která platí v určitém rozsahu teplot.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Vliv teploty na vlastnosti polovodičové diody, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009