Bipolární tranzistory

Bipolární tranzistory

Cíle kapitoly: Objasnit pojem bipolární tranzistor, charakterizovat je jako elektronické součástky Popsat jejich principy a možnosti aplikace. Vyjádřit základní vzorce.

Klíčová slova: tranzistor, bipolární tranzistor, kolektor, báze, emitor, tranzistorový jev,

V-A charakteristika, h parametry, admitanční parametry, zapojení SE, SC, SB, Darlingtonovo a Sziklaiovo zapojení

Tranzistor - tímto slovem byla poprvé r. 1947 označena „krystalová trioda“, kterou vynalezli nositelé Nobelovy ceny pánové Shockley, Brattain a Baarden při zkoumání povrchových vlastností germania pomocí hrotových kontaktů. Název „tranzistor“ vznikl ze základní vlastnosti, která spočívá v tom, že je v tranzistoru proudem řídícího obvodu (báze-emitor) měněn proud řízeného obvodu (kolektor-emitor).

Jeho pojmenování vzniklo z anglických slov TRANsfer reZISTOR , to znamená změnu (transformaci) odporu mezi dvěma svorkami řízenou velikostí proudu v řídícím obvodu třetí svorky.

Obr. 1: Ukázka původního tranzistoru

Tranzistory jsou tedy elektronické aktivní součástky nejčastěji se třemi elektrodami.

Podle toho, které nosiče náboje se zúčastňují na vedení proudu tranzistorem, rozlišujeme tranzistory na BIPOLÁRNÍ (zkr. BJT – Bipolar Junction Transisotr), UNIPOLÁRNÍ (zkr. FET – Field Efect Tranzistror) a KOMBINOVANÉ (zkr. IGBT – Insulated Gate Bipolar Tranzistor).

 

Obr. 2: Malá ukázka kam pokročil vývoj traznistorů za 10 a 50 let

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Ukázka původního tranzistoru, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
  • Obr. 2: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Malá ukázka kam pokročil vývoj traznistorů za 10 a 50 let, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009