Základní konstrukce, provedení

Základní konstrukce, provedení

Bipolární tranzistory mají dva polovodičové přechody a tři elektrody, které jsou označeny jako EMITOR, KOLEKTOR a BÁZE. Skládají se tedy ze tří vrstev, které mají různé typy vodivosti. Střední vrstva = báze, krajní vrstvy se označují jako emitor a kolektor, přičemž krajní vrstvy mají vždy odlišný typ vodivosti než báze. Je-li báze s vodivostí typu N a krajní vrstvy mají vodivost typu P, označujeme tranzistor jako typ PNP, je- li tomu naopak, jde o tranzistor typu NPN.

Obr. 1: Struktura a schematická značka tranzistoru PNP a NPN

V tranzistoru vznikají dva přechody, tak, že je mezi dva polovodiče typu N umístěn polovodič typu P (uspořádání NPN), nebo je mezi dva polovodiče typu P umístěn polovodič typu N (uspořádání PNP).

Poznámka: Přechod PN umístěný blíže ke kolektoru je nazýván kolektorový přechod, přechod PN blíže k emitoru se nazývá emitorový přechod.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Struktura a schematická značka tranzistoru PNP a NPN, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009