Princip činnosti bipolárních tranzistorů

Princip činnosti bipolárních tranzistorů

Funkce bipolárního tranzistoru je založena na vzájemném působení dvou přechodů PN. Mezi dvěma oblastmi typu N (P), z nichž jedna je spojena s elektrodou „kolektor“ a druhá s elektrodou „emitor“, je umístěna úzká oblast typu P (N) spojená s elektrodou báze tranzistoru - tranzistor NPN (PNP).

Napětí mezi bází a emitorem UBE má takovou polaritu, že:

  • přechod PN mezi bází a emitorem je polarizován v propustném směru;

  • polarita napětí UCE způsobuje, že přechod mezi kolektorem a bází je polarizován v závěrném směru. Protože oblast typu P je úzká, jsou oba PN přechody umístěny v těsné blízkosti, což umožňuje jejich ovlivňování.

Obr. 1: Princip činnosti bipolárního tranzistoru (např. NPN)

Obr. 2: Záměnou oblasti N za P dostaneme tranzistor typu PNP. Směry proudů v něm budou opačné

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Princip činnosti bipolárního tranzistoru (např. NPN), Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
  • Obr. 2: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Záměnou oblasti N za P dostaneme tranzistor typu PNP. Směry proudů v něm budou opačné, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009