Růst a vývoj rostlin

Růst a vývoj rostlin

Jedná se o kvantitativní a kvalitativní změny rostlinného těla.

Kvantitativní změny označujeme jako růst rostlin, jedná se o nevratné zvětšování objemu a hmotnosti rostlin.

Sled událostí od vzniku organismu až po jeho zánik, tedy kvalitativní změny organismu, označujeme jako vývoj rostlin.

Zdroje
  • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
  • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
  • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
  • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil
Dílčí lekce