Buňka hub

Buňka hub

          Obr. 1: Buňka hub

Základní stavební jednotkou hub je houbové vlákno - nepravé pletivo PLEKTENCHYM vzniká spojením houbových vláken

Shlukováním buněk vznikají tzv. nepravá pletiva.

Charakteristické rysy buňky hub

 • Buňka hub má morfologicky diferencované jádro.

 • Vyskytují se Golgiho aparát, membránový systém endoplazmatického retikula, mitochondrie.

 • V cytoplazmě jsou přítomny inkluze krystalického i lipidového charakteru.

 • Zásobní látkou je glykogen.

 • U starších buněk hub byla pozorováno velké množství vakuol.

 • Buňka hub, stejně jako buňka rostlin, obsahuje buněčnou stěnu, která udává výsledný tvar buňky.

 • Buněčná stěna je většinou chitinózní.
 • Některé buňky se spojují ve vlákna (hyfy), ty se spojují a proplétají v podhoubí (mycelium). Některé houby z podhoubí vytváří plodnice.

  Obr. 2: Řezy plodnicí

 • Buňka hub nemá chloroplasty – neprobíhá fotosyntéza , proto houby musí získávat energii nutnou k životu jiným způsobem: nejčastěji rozkladem ústrojných látek – jsou tedy reducenty.

Zdroje
 • CAMPBELL, Neil A et al. Biology: concepts. 4th ed. San Francisco: Benjamin Cummings, c2003, xxxvii, 781 p. ISBN 080536627X.
 • JONES, Mary and JONES, Geoff. Biology. Cambridge University Press, 2002. ISBN 0 521 45618 5 paperback
Kontrolní otázka

Jak získávají buňky hub energii potřebnou k životu?