Polovodičové spínací prvky

Polovodičové spínací prvky

Cíle kapitoly: Představit vybrané polovodičové spínací prvky, popsat jejich stavbu, použití a charakteristiku.

Klíčová slova: spínací režim, diak, triak, tyristor, fotovoltaický jev

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009