Součástky řízené neelektrickou veličinou

Součástky řízené neelektrickou veličinou

Cíle kapitoly: Seznámit se s některými součástkami řízenými jinak než elektrickou veličinou, tedy převážně opticky.

Klíčová slova: optické spektrum, fotorezistor, fotodioda, fototranzistor, CCD snímací prvky, termistory, Hallova sonda, Hallův jev, magnetorezistor

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009