Fototyristor

Fototyristor

Fototyristor je vícevrstvá polovodičová spínací součástka. Sepnutí jsou řízena pomocí světelného signálu při ozáření řídicího přechodu, vypnutí se uskutečňuje stejným způsobem jako u normálních tyristorů. Výhoda spočívá v tom, že může světelným signálem přímo spínat elektrické zátěže.

Čtyřvrstvá struktura PNPN fototyristoru je obvykle umístěna v pouzdru s průhledným okénkem, které umožňuje, aby do oblasti řídicího přechodu mohlo pronikat světlo. Součástka má vyvedenou řídicí elektrodu G a za temna má stejné vlastnosti jako běžný tyristor řízený proudem.

 Kdybychom nastavili určitý řídicí proud IG a měnili osvětlení, zjistili bychom, že blokovací napětí UB se při zvětšování osvětlení zmenšuje. Důležitou veličinou je tzv. spínací osvětlení ET, při kterém mizí blokovací schopnost fototyristoru při napětí UAK >0. Je zřejmé, že velikostí proudu IG je možné řídit citlivost fototyristoru na velikost osvětlení, při kterém fototyristor spíná.

Fototyristory jsou obvykle využívány jako spínací a řídicí obvody ovládané světlem, ochranná zařízení u strojů, optoelektrické obvody, optrony apod.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009