Hallova sonda

Hallova sonda

Hallova sonda je polovodičová součástka řízená magnetickým polem.

Samotná Hallova sonda je tvořena malým plátkem polovodivého materiálu.

Moderní Hallovy sondy jsou vyráběny jako integrované obvody, kde jsou na společném čipu kromě vlastního detektoru i obvody pro jeho napájení a pro zpracování signálů z jeho výstupu.

Obr. 1: Hallova sonda

Popis obrázku: Plochý kovový vodič napájený stejnosměrným proudem (ss proudem) je umístěn v magnetickém poli. Kolmo na směr proudu a kolmo na směr magnetického pole vzniká malé napětí – Hallovo napětí.

Hallovy sondy jsou vyráběny nejčastěji ve dvou podobách, a to jako magnetickým polem ovládaný spínač, nebo v analogové oblasti signálů jako detektor a měřič magnetické indukce.

Hallova sonda je nejčastěji plátek polovodiče ve formě plochého velmi tenkého hranolu, upevněného na dielektrickou podložku. Jeden pár bočních stěn slouží pro přívod stejnosměrného napájecího proudu, druhý pár jako vývod Hallova napětí. Tento element detekuje magnetický tok působící kolmo k povrchu čipu, a tedy kolmo ke směru proudu, a současně kolmo ke směru Hallova napětí. Výstupní signál je úměrný velikosti protékajícího proudu a velikosti magnetického toku.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Hallova sonda, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009