Využití Hallova jevu

Využití Hallova jevu

Hallův jev je hojně používán ke konstrukci čidel k měření magnetických polí, elektrického proudu, elektrického výkonu.

Uplatňují se v řídicích systémech splalovacích motorů, elektrických ovladačů oken, při měření otáček motorů všeho druhu, při řízení okamžiku zapalování u spalovacích motorů, …

Výhodné jsou především vlastnosti jako vysoká spolehlivost, mechanická odolnost, necitlivost na vibrace, široký rozsah provozních teplot (-40 ℃ až +150 ℃).

Pro výrobu Hallova čidla se kromě křemíku používají také dražší materiály (např. indiumantimonid In5Sb3 apod.), pokud požadujeme některé zvláštní vlastnosti.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009