Magnetorezistor

Magnetorezistor

Magnetorezistor, jinak též „magnistor“, je tvořen tenkou destičkou vodivého materiálu podobně jako Hallova sonda.

Vychýlení proudových vláken působením vnějšího magnetického pole na jednu stranu kromě Hallova jevu způsobí zmenšení průřezu protékaného proudem a tím zároveň zvětšení velikosti elektrického odporu destičky.

Magnetorezistory mají pouze dva vývody. Jsou to odpory závislé na velikosti vnějšího magnetického pole.

Magnetorezistory jsou často používány v zapojení do můstku pro zvýšení citlivosti a kompenzaci vnějších vlivů. Pro výrobu magnetorezistorů jsou používány kromě polovodivých i další materiály (např. permaloyové plechy z magneticky měkkého materiálu).

Používají se k měření magnetických polí, měření magnetického pole Země (kompasy), měření elektrického proudu, detekce projíždějících vozidel apod.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009