Pohyby rostlin

Pohyby rostlin

Pohyby rostlin můžeme rozdělit do následujících kategorií:

Fyzikální pohyby

 • hygroskopické

 • kohezní

Vitální pohyby

 • lokomoční

 • ohybové

  • vyvolané podrážděním

tropismy

nastie

 • samovolné
Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil
Obrázek

Schéma rozdělení pohybů rostlin

Obrázek

SVĚTNICKÝ, Jakub. Rozšiřování plodů a semen živočichy - zoochorie, může být řazeno do pasivních pohybů.